ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ ՄԱՏՆԱՆՇԵԼ ԽՆԴԻՐԸ

Քանի դեռ հաճախորդի խնդիրը չի պարզվել և չի հասկացել, որ խնդիր ունի, ոչինչ հնարավոր չէ վաճառել. այս օրենքն աշխատում է բոլոր շուկաներում:

3159
բիզնես

Եվ այսպես՝ ինչպես հաճախորդին համոզել՝ գտնել խնդրի լուծումը:

Խնդիրը հաճախորդին ցույց տալու համար անհրաժեշտ է անցկացնել տվյալ ընկերության բիզնես գործընթացների ոչ մեծ հետազոտություն: Դա արագ ու որակով անելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի բարձրագույն ղեկավարության պաշտոնական թույլտվությունը, ինչի մասին պետք է խնդրել հենց առաջին հանդիպմանը կամ պրեզենտացիային: Հաջողության շանսերը մեծացնելու համար հարկավոր է հարցումը ճիշտ «փաթեթավորել» մինի արտադրանքի ձևով ու վաճառել ընկերության ղեկավարությանը: Այդ «փաթեթավորման» համար կպահանջվի հաճախորդին նկարագրել այն աշխատանքները, որոնք պատրաստվում եք կատարել և այն, թե ինչ է դրա համար պահանջվում հաճախորդից, մասնավորապես՝

 • ինչպիսին է պլանավորվող աշխատանքների ցանկը
 • ինչ ժամկետում է վերլուծություն կատարվելու
 • ինչ փաստաթղթեր կպահանջվեն վերլուծության համար
 • ինչ ձևով են ներկայացվելու վերլուծության արդյունքները
 • որոնք են հաճախորդից ստացվող տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման երաշխիքները
 • ինչ կարժենա վերլուծությունը:

Ինչպես վերլուծել խնդիրները

Իրականում տեղեկատվության վերլուծությունը սկսվում է հենց նույն օրը, երբ սկսում եք ուսումնասիրել հաճախորդի ընկերության վիճակը: Խոսելով ղեկավարության, աշխատակիցների հետ, ուսումնասիրելով փաստաթղթերը, դիտարկելով արտադրական գործընթացների կազմակերպումը՝ անմիջապես կարելի է նկատել ոչ ճիշտ գործողությունները: Արդյունքները կարելի է վերլուծել Excel աղյուսակով՝ հետևյալ սյուների տեսքով՝

 • գործողությունների ցուցակ
 • մեկ գործողության վրա ծախսվող ժամանակ
 • գործողության հաճախականությունը, դիցուք՝ օրական
 • երկրորդ և երրորդ սյուների արտադրյալը
 • գործողության արժեքը
 • չորրորդ և հինգերորդ սյուների արտադրյալը, որպեսզի ստանանք կորուստների ծավալները դրամական արտահայտությամբ:

Այնուհետև կատարվում է 6-րդ սյունակի տվյալների տեսակավորում և աղյուսակի վերին տողեր են դուրս բերվում ամենաթանկ արժեցող ու անպետք գործողությունները:

Անկասկած, եթե կարելի է հաշվարկել առանձին գործառնություններում կորուստները կամ դրամական կորուստները, սա ամենաարդյունավետ եղանակն է՝ հաճախորդին համոզելու, որ լուրջ վերաբերվի հայտնաբերված խնդիրներին:

 

Այս հոդվածում՝


Միանալ զրույցին