Աշխարհահռչակ մարդկանց հայտնի ու անհայտ նամակները, որոնց արժեքը շատ մեծ ու կարևոր է առ այսօր: